Yoshi Senzaki Blues Band Japan Tour

 —  —

Bright Brown, Nakano in Tokyo

Yoshi Senzaki (g, vo), Yoshimi Hirata (b), Ayako Yoshihara (d).