Yoshi Senzaki Blues Band Japan Tour

 —  —

Blue Heat, Yotsuya in Tokyo

Yoshi Senzaki (g, vo), Teruo Matsumoto (d), Minori Kuramoto (b).